درباره ما (اسلاید متنی صفحه اصلی)

درباره ما
درباره ما

درباره مجموعه آموزشی فنی و حرفه ای ابزارطباطبایی

ابزار طباطبایی بصورت رسمی در فروردین سال 86 فعالیت خود را در زمینه تعمیر ابزار الات برقی بادی شارژی با توجه به تجربه چندین ساله در الکترونیک و سیمپیچی و تعمیر ابزار (بیش از ده سال شاگردی سیمپیچی و تعمیر رادیو تلوزیون و تلفن و تعمیر ابزار)اغاز نمود
از سال 92 با شروع خرابیهای اینورترهای جوشکاری که از چندسال قبل وارد بازار شده بودند با توجه به پیش ...

مطالعه مطلب 01 شهریور 1400